relatie coaching

De feiten over relatie coaching

Als mens en sociaal wezen  hebben wij een sterke behoefte en de wens om te koppelen en deze drijft ons in en uit relaties. De laatste tijd lijken we een “noodzaak” te hebben om gelukkig te zijn en hebben een afnemende tolerantie voor uitgestelde bevrediging. Wanneer we singel zijn, willen we een relatie. Als we in een ongelukkige relatie zijn, willen de meesten van ons proberen om het te verbeteren en uiteindelijk toch de relatie te verlaten als het niet beter wordt.

Een generatie of twee geleden, gingen mannen en vrouwen een aar jaar uit, trouwde, begonnen families, en scheidde maar af en toe. Iedereen leek de regels te kennen en volgde hen. “Vervulling” was geen prioriteit en ongeluk was geen reden tot echtscheiding.

Toen is onze maatschappij veranderd, de regels veranderde, het leven en relaties werden veel complexer. We willen gelukkig zijn, maar we weten niet hoe. We reizen naar een vage bestemming zonder een kaart of kompas, en zijn ons niet bewust van wat de oorzaak is van wat ons uit koers blaast.

Hier zijn een aantal feiten die een sterk argument voor relatie coaching maken:

 • Er zijn meer alleenstaanden dan ooit in de geschiedenis , 46% van de volwassen bevolking (28% in 1970)
 • Meer dan 25% van de huishoudens zijn alleenstaande bewoner huishoudens (17% in 1970)
 • 53% van de huishoudens zijn gehuwden (70% in 1970)
 • Het huwelijk tarief neemt af, en is op zijn laagst sinds 30 jaar
 • Het aantal echtscheidingen is stabiel gebleven sinds 1988
 • Hoewel de exacte aantal echtscheidingen een kwestie van debat is, deskundigen zijn het erover eens dat er ergens tussen de 40 en 60% van alle huwelijken eindigt in een scheiding
 • Co-bewoning is toegenomen met 1.200% over de afgelopen 30 jaar en word de norm, terwijl 40 jaar geleden het een zeldzame gebeurtenis was.
 • Het percentage van mislukkingen van samenleven relaties is meer dan 80%.
 • Het percentage van jonge volwassenen die zeggen dat het hebben van een goed huwelijk uiterst belangrijk voor hen is neemt toe (94% in een studie)
 • De meerderheid van de eerstgeboren kinderen worden nu opgevoed door ongehuwde ouders.
 • De helft van alle kinderen zullen wat tijd doorbrengen in een eenoudergezin.
 • Kinderen die leven in eenoudergezinnen hebben een hogere incidentie van gedragsproblemen, hogere waarschijnlijkheid van schooluitval, drugs-of alcoholmisbruik, en scheiden op latere leeftijd.
 • 43% van de eerste huwelijken eindigt binnen 15 jaar.
 • 39% van de huwelijken eindigen binnen 10 jaar.
 • Meer dan 85% van alle volwassenen trouwen ten minste een keer.
 • Tweede en derde huwelijken hebben een hogere incidentie van falen.

Wil je weten hoe relatie coaching jullie kan redden?

Ulticoach heeft geen wachttijden!

Neem contact met ons op via het contact formulier of bel 040-8448215 over coaching.

Het eerste kennismakingsgesprek van de relatie coaching vindt bij jou thuis plaats.