Crisis Coaching

crisis coachingPersoonlijke crises worden vaak voorafgegaan door een ingrijpende ervaring, ernstige ziekte, overlijden, ontslag, demotie, burn-out, ontrouw, verlating of echtscheiding. Er zijn vaak heftige emotionele reacties en het persoonlijk functioneren staat onder sterke druk.

 

Stress management is doorgaans een eerste vereiste.

Ulticoach is betrokkenen zodanig met raad en daad terzijde te staan dat de persoon en het gezinsysteem tijdens de crisis zo goed mogelijk blijft functioneren en zo min mogelijk schade ondervindt.

Wat kan crisis coaching u bieden?

Mentale begeleiding

  • Bij een ernstige gebeurtenis zoals een ongeval of overlijden begeleidt de crisis coach het rouw en trauma proces.
  • Coachen van het gezins proces rond het doorgemaakte life event.
  • U indien nodig verwijzen naar de specialist die u verder kan helpen in het proces

Praktische ondersteuning met crisis coaching

  • Het ondersteunen bij het contact leggen en onderhouden met instanties, uw werkgever, verzekeraar, scholen van de kinderen en verzekeraars.
  • Het aanvragen van uitkeringen, huisvesting en begeleiden bij bijkomende en fiscale aspecten.

Resultaten van crisis coaching

Het doel van dit coaching traject is dat je de controle over jouw leven terug krijgt. De verhoudingen tussen moeten en willen, spanning en ontspanning zijn weer in balans. Je kunt weer keuzes maken, prioriteiten stellen, flexibel aanpassen en realistische planningen maken. Met dit alles groeit je zelfvertrouwen en daarmee is je zelfbeeld weer realistisch. Je kunt weer plezier ervaren in je werk én privésituatie.

Duur van crisis coaching

Vaststelling mate van overspannenheid middels testen of intake bepaalt duur coaching.

Wil je snel een afspraak maken, vul het contact formulier van Ulticoach in voor een afspraak over crisis coaching