Crisis Coaching

Met de geboorte krijg je de nodige erfelijke bagage mee en vervolgens wordt je door het leven gevormd.

Dat klinkt erg passief en lijdzaam!

Het is maar goed dat je er zelf bij bent om sturing te geven aan je leven, strevend naar een gelukkig bestaan.

Je bent gelukkig als je voldoening voelt over het verleden, tevreden bent over het heden en optimistisch bent over de toekomst.

Maar dat valt niet altijd mee! Soms draag je een last uit het verleden of ben je ontevreden over je huidige situatie, thuis of op het werk. Je hebt bijvoorbeeld een probleem waar je niet goed uitkomt of je hebt het gevoel dat je beter zou kunnen presteren. Kortom, je bent de weg naar het geluk even kwijt. Dat is op zich niet vreemd, dat overkomt ieder mens. De kunst is echter om zo snel mogelijk weer op de goede koers te zijn.

Zelfinzicht geeft uitzicht op levensgeluk.

Waar vind je in deze hectische geïndividualiseerde wereld nog houvast om de juiste koers te vinden en te houden? Je zult dan ook zelf dit houvast moeten ontwikkelen om je staande te houden en verder te groeien. De waan van de dag geeft je echter al vlug het excuus geen tijd te hebben voor reflectie. En dan nog: hoe goed durf je jezelf te kennen? Het gevaar is dat je het leven passief ondergaat en jezelf kansen op een gelukkig(er) leven ontneemt. Dat hoeft niet. Een coach kan je daarbij helpen.

De rol van een coach is jou te begeleiden tot je eigen succesvolle adviseur.

Een persoonlijke coach ondersteunt je om tot de kern met jezelf in gesprek te gaan. Hij helpt bij het bewust worden van je drijfveren, kwaliteiten en belemmeringen en de daaruit voortvloeiende gedragspatronen. Het resultaat is meer inzicht in eigen kunnen en gedrag, doelmatiger omgaan met problemen, en vanuit een nieuw perspectief te veranderen en te ondernemen. Je leert op een andere manier naar jezelf en anderen te kijken en negatieve gedachten om te zetten in positieve. Door coaching ontwikkel je een eigen koers te bepalen, zowel in je loopbaan als in je levensloop.
Comments are closed.